Leczenie alkoholizmu

Jak wyrwać się z macek alkoholizmu? Jak pomóc naszym bliskim lub znajomym? Czym jest alkoholizm? Niniejszy tekst powinien odpowiedzieć na te pytania.

Definicja.

Alkoholizm jest chorobą polegająca na zaburzeniu utraty kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Osoba chora nie potrafi przerwać zaczętego picia i każde drobne wypicie kończy się upiciem lub ciągiem pijackim. Głównym zadaniem trzeźwego alkoholika jest niesięganie po pierwszy kieliszek. W taki sposób możliwe jest utrzymanie długotrwałej abstynencji.

Leczenie.

Większość pijaków mówi „dam sobie rade sam” i zwykle kończy się to ich dalszym piciem. Jeśli chcemy przestać pić, należy zgłosić się po pomoc do specjalistów. Są różne miejsca, gdzie możemy podjąć leczenie jak na przykład: klinika leczenia uzależnień Medox. Grunt to zapewnić sobie opiekę ludzi, którzy mają już odpowiednie doświadczenie. Alkoholizmu nie można „wyleczyć” – jest to mit. Alkoholikiem jest się do końca życia i nigdy nie będzie można wrócić do kontrolowanego picia (co jest obsesją każdego alkoholika). Żartuje się w środowisku, że tylko martwi alkoholicy mają pewność, że już nigdy się nie napiją.

Samotność.

Alkoholizm to choroba ludzi osamotnionych. Dlatego ważne jest by trzeźwiejąca osoba miała jak największy kontakt z innymi trzeźwiejącymi osobami, z którymi może wymienić się doświadczeniami, nauczyć się czegoś czy po prostu wygadać komuś, kto nas dobrze zrozumie. Łatwiej pogodzić się ze swoją chorobą wśród ludzi, którzy już to zrobili i zaczynają wieść szczęśliwe, trzeźwe życie. Możemy się na nich wzorować. Znakomitymi miejscami dla alkoholików są: kliniki i terapie leczenia uzależnień, spotkania Anonimowych Alkoholików oraz spotkania w Stowarzyszeniach Rodzin Abstynenckich. Łatwiej dotrzymać trzeźwości w grupie, która nas wspiera.