Leczenie depresji endogennej

Istnieje wiele rodzajów depresji, które można podzielić na różny sposób. Jednym z takich podziałów jest endogenna i egzogenna. Jak same nazwy wskazują pierwsza pochodni z ciała, a druga spoza ciała. Na czym to polega?  Egzogenna jest uwarunkowana środowiskowo, poprzez wystąpienie jakiegoś dramatycznego zdarzenia jak śmierć bliskiej osoby. Zwana jest także, jako depresja bez melancholii, co oznacza że taka osoba w tym okresie nie potrafi się cieszyć. Endogenna zaś jest uwarunkowana biologicznie, czyli wiąże się z zaburzeniem produkcji neurotransmiterów takich jak serotonina czy noradrenalina. Zwana jest także, jako depresja z melancholią. Mimo takiego rozróżnienia w praktyce ciężko jest to tak dokładnie określić, gdyż w obu przypadkach przed wystąpieniem depresji, muszą wystąpić jakieś nieprzyjemne sytuacje, których ilość i częstość jest porównywalna. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie http://psychiatra-gabinet.pl/

Objawy depresji endogennej

W fazie początkowej występuje spowolnienie psychoruchowe, spadek samopoczucia, brak reaktywności uczuciowej. Później pojawiają się takie problemy jak ignorowanie zmian w otoczeniu, spadek zainteresowania swoim życiem, wczesne przebudzenia, poczucie winy i myśli o śmierci. Czyli można powiedzieć, że schemat jest podobny do depresji egzogennej. Określenie typu ma duże znaczenie w przypadku leczenia. Ten rodzaj można nazwać poważniejszym w skutkach, gdyż aż 15 % osób z tym typem popełnia samobójstwo. Mimo, że jest uwarunkowana biologicznie nie jest dziedziczna. Charakterystyczną cechą jest to, że nie zawsze jest poprzedzona traumatycznymi przeżyciami, a więc często jest ignorowana.

Leczenie depresji endogennej

Oba rodzaje w oczywisty sposób się od siebie różnią, a więc stosuje się do nich, odmienne metody terapeutyczne. Jak można się domyślić, do uwarunkowanej biologicznie głównie stosuje się leki oraz elektrowstrząsy, zaś do drugiej psychoterapię. Nie oznacza to jednak, że nie stosuje się tych wszystkich sposobów leczenia razem. Podczas depresji endogennej, stosuje się zazwyczaj leki i psychoterapię, a przy ciężkich przypadkach, dodatkowo elektrowstrząsy