Po co leczyć depresję?

Dwudziesty pierwszy wiek jest bardzo trudnym czasem w którym ludzie są narażeni na stres dużo intensywniejszy niż to miało miejsce w roku 2000. Jest to czas w którym ludzie nie umierają z powodu chorób fizjologicznych, lecz psychicznych. Coraz więcej osób zapada na depresję, a około 1/4 z nich popełnia samobójstwo.

Co to jest depresja. Chcesz się dowiedzieć szczegółowo na ten temat zajrzyj na http://medox-leczeniedepresji.pl/

Jest to stan w którym jednostka nie odczuwa zadowolenia z życia, nie odczuwa praktycznie żadnych emocji, czuje się niepotrzebna, niechciana, oraz nie widzi sensu w swoim życiu. Nie oznacza to oczywiście że jest tak w rzeczywistości. Takie odczucia po prostu ma osoba chora na depresję. Taka osoba nie ma siły wstać codziennie rano z łóżka i rozpocząć aktywne życie, nie widzi sensu w uśmiechaniu się i rozmowach z innymi ludźmi. Każdy dzień jest dla niej wyzwaniem, z którym nie ma prawa sobie poradzić. Jednostka taka nie jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie ani brać odpowiedzialności za siebie i innych. To spojrzenie jest tak bardzo już wpisane w osobę, że bardzo ciężko jest ją z tego stanu wyciągnąć. Powiedzenie uśmiechnij się nie wystarczy.

Czy da się to leczyć?

Oczywiście że się da, ale w bardzo niewielu przypadkach można sobie poradzić bez odpowiednio wyszkolonego specjalisty. Depresja może mieć 2 podłoża, psychiczne oraz biologiczne. W przypadku depresji o podłożu biologicznym, chodzi jedynie o dostosowanie odpowiedniej ilości hormonów. W przypadku problemów psychicznych potrzebna jest długotrwała praca psychologa, psychiatry i rodziny osoby chorej. W zależności od etapu na którym się znajduje osoba zależy sam mechanizm wyprowadzania z choroby. Im silniejsza depresja tym większa szansa na leczenie farmakologiczne i pracę terapeutyczną. Rodzina także jest instruowana i aktywnie włączana.

Dlaczego leczyć depresje?

Z subiektywnego punktu widzenia pacjenta implikuje to poprawę funkcjonalności życia, większe zarobki, zapobiega wykluczeniom. Znosi ograniczenia w interakcjach międzyludzkich, zdobywaniu wykształcenia, zapobiega samobójstwo, zmniejsza ryzyko chorób somatycznych.

Z obiektywnego punku widzenia, społecznego: depresja to obecnie czwarta przyczyna zgonów i obserwuje tendencję zwyżkową. Leczenie depresji to ograniczenie dni absencji w pracy, zwolnień lekarskich, często długich. Ograniczenie wypłacania rent, zapobieganie zgonom.